Frukostwebbinarium – Medicinska kontroller 6 december

Välkommen på ett frukostwebbinarium om medicinska kontroller torsdagen den 6 december 2024.

Sedan några år tillbaka (1 november 2019) gäller nya och tydligare regler för medicinska kontroller i arbetslivet.

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om medicinska kontroller har arbetsgivaren i vissa fall skyldighet att anordna medicinska kontroller för sina anställda.

Vissa kontroller är frivilliga medan andra krävs för att få utföra ett visst arbete.

På dagens frukostwebbinarium kommer vi gå igenom föreskrifterna om medicinska kontroller, hur beställningsförfarandet sker, hur kontrollen går till, hur tjänstbarhetsintyget utfärdas samt hur återkoppling sker.

Datum: torsdagen den 5 december 2024

Plats: Framför datorn/telefonen/digitalt – genom Teams

Tid: kl 08.15-09:00

Medverkan och kostnad: Frukostwebbinariet är kostnadsfritt och öppet endast för Globenhälsans kundföretag.

Föreläsare: Anders Linghede, arbetsmiljöingenjör

Anmälan skickas: anders.linghede@globenhalsan.se

Anmälan: Sista anmälningsdag 29 november 2024.