Ibland skickar vi SMS till dig

Där vi ber dig om att legitimera dig med bankid. SMS kommer från Globenhälsan och vi ber dig att legitimera dig mot ebox. Allt för att skydda dig och den informationen vi skickar.