Grundläggande Arbetsmiljöutbildning för chefer, arbetsledare och skyddsombud

Torsdagen den 30 maj 2024 bjuder Globenhälsan in till en öppen arbetsmiljöutbildning för anslutna företag. Utbildningen är en grundutbildning inom arbetsmiljö.

Datum: torsdagen den 30 maj 2024

Tid: kl 08.30-16.30

Mål: deltagarna ska efter genomgången utbildning:

 • vara medvetna om, och förstå, sin roll i det systematiska arbetsmiljöarbetet
 • förstå samverkan i arbetsmiljöfrågor
 • kunna identifiera risker och medverkan till att genomföra förebyggande åtgärder
 • följa och överblicka sambandet mellan en god arbetsmiljö och verksamhetens utveckling
 • kunna söka information och kunna omsätta den i det dagliga arbetsmiljöarbetet

Arbetsmetod: utbildarna varvar föreläsningar med grupparbeten.

Målgrupp: chefer, arbetsledare och skyddsombud.

Förmiddag

 • Arbetsmiljölagstiftning, grundläggande om lagar, regelverk, avtal och föreskrifter
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete, att göra en riskbedömning, att upprätta en handlingsplan
 • Samverkan, ansvar och roller i arbetsmiljöarbetet
 • Arbetsplatsens utformning
 • Fysisk arbetsmiljö

Eftermiddag

 • Organisatorisk och Social Arbetsmiljö
 • Arbetsbelastning och stress
 • Hantera och förebygga kränkande särbehandling och trakasserier
 • Hot och våld, Krisstöd

Kursledare:

Anders Linghede, arbetsmiljöingenjör

Jonas Gustavsson , leg psykolog

Plats: Globenhälsans lokaler på Arenaslingan 11, Globen

Pris: 3 900 kr + moms/person inklusive fika och lunch

Anmälan: Anmäl dig till anders.linghede@globenhalsan.se senast fredagen den 26 april 2024. Maximalt 16 deltagare.

Utbildning som avbokas två veckor före kursstart debiteras ej. Avbokning mellan 1-2 veckor före kursstart debiteras med halv avgift. Avbokning mindre än 7 dagar före kursstart debiteras med hel avgift.

Globenhälsan förbehåller oss rätten att ställa in utbildningen vid för få anmälda. Besked om det ges i början av v.22 2024.