GDPR

Enligt GDPR krävs samtycke för personuppgiftslagring. Genom att nyttja tjänst eller genom patient- eller kundkontakt ger du samtycke till lagring av personuppgifter (gäller även kontakt via hemsidan).

GDPR trädde i kraft den 25 maj 2018. GDPR ersätter den svenska personuppgiftslagen. För hälso- och sjukvården finns det sektorspecifik lagstiftning genom PDL (patientdatalagen) och HSLF-FS 2016:40. Dessa författningar kommer fortsatt att gälla efter GDPR:S ikraftträdande och kompletterande förordning.

GDPR höjer den generella skyddsnivån i samhället beträffande behandling av personuppgifter. På hälso- och sjukvårdens område är redan skyddsnivån hög genom PDL och SHLF-FS 2016:40. GDPR:S ikraftträdande kommer därför inte få lika stort genomslag inom hälso- och sjukvården som i övriga samhället.

Personuppgiftspolicy

Globenhälsan respekterar din integritet och rätten att ha kontroll över dina personuppgifter. Läs mer hur vi hanterar personuppgifter i vår Personuppgiftspolicy.

Personuppgiftsbiträdesavtal

Globenhälsan har en mall för personuppgiftsbiträdesavtal som vi skickar till de kunder som efterfrågar det. Se kontaktuppgifter här

Kurser

Vi använder Google-tjänster för att skapa kartor och tillhandahålla autokomplettering när du letar efter kurser per plats, vilket kan hämta data via din webbläsare i enlighet med Googles sekretesspolicy .

Vi samlar och lagrar information som du skickar till oss om kurser (samt platser) du publicerar på vår webbplats.

Vi samlar och lagrar information som du skickar till oss om kurser (och motsvarande platser) du vill publicera på vår webbplats.

Vi kan använda cookies för att tillfälligt lagra information om en pågående bokning samt eventuella fel- och bekräftelsemeddelanden medan du skickar in eller hanterar dina händelser och platser.