Ägare och styrelse

Globenhälsan AB, 556209-3145, med säte i Stockholm

Styrelsemedlemmar

Susanne Nordqvist, Vd

Johan Lenander, styrelseordförande

Kersti Lenander, suppleant

Ägare

Lobus AB, 556635-4352

För mer information www.allabolag.se