Klagomålsrutin

Du kan lämna synpunkter eller klaga om du varit med om något som du inte varit nöjd med eller tycker att det skett något felaktigt.

Det kan du göra både som patient eller närstående. För att föra din närståendes talan behöver du en fullmakt.

Beroende på vad du har för synpunkt eller klagomål så kan du välja att kontakta den det gäller direkt eller gå via mig som verksamhetschef.

Du kan lämna synpunkter eller klagomål på flera sätt, men börja med Globenhälsan. Vi har en skyldighet att ta emot och svara på dina klagomål och synpunkter.

Vill du gå vidare till annan instans kan du även kontakta:

  • Patientnämnden i Stockholm
  • Vissa händelser kan du anmäla till Inspektionen för vård och omsorg, IVO

 

Susanne Nordqvist

Vd / verksamhetschef

Susanne.nordqvist@globenhalsan.se

Tele. 08- 556 137 19