Företagshälsovården förlorar möjlighet till medicinsk service

Regeringen har i sin budget inför 2024 tagit bort möjligheten för företagshälsovård i Sverige att nyttja medicinsk service. Medicinsk service innebär vår rätt att kostnadsfritt remittera för röntgen, fysiologiska undersökningar samt sjukvårdsprover.  Detta drogs in av regeringen även 2008 men återinfördes inom några månader. Läs mer om hur vi hanterar detta i bifogad pdf.

Brev till kunderna om medicinsk service – pr