Frukostseminarium – Alkohol och droger i arbetslivet

Välkommen till ett frukostseminarium om ämnet Alkohol och Droger i Arbetslivet den 5 mars

Misstänker du att en kollega har missbruksproblem? Då är det viktigt att du som är chef eller medarbetare, agerar så fort du kan. Ju tidigare du agerar desto större chans är det att lyckas.

Förutom att den enskilde och anhörige drabbas av alkoholens skadeverkningar, drabbas även arbetsplatsen. Risken för skador och olyckor ökar, sjukfrånvaron riskerar att stiga och produktionen att minska.

Hur ska arbetsplatsen förhålla sig till alkohol och droger? Hur kan Globenhälsan hjälpa till?

Datum: tisdagen den 5 mars 2024 Plats: Arenaslingan 11, Globen

Digitalt: det går även att delta digitalt via Teams, dock är fysiskt besök att föredra eftersom det då blir en bättre diskussion kring ämnet

Tid: kl 08.00-08.45

Möteskostnad: kostnadsfritt för våra kundföretag

Frukostföreläsare: Bo Renström, företagsläkare samt Lars Lundgren alkoholterapeut

Anmälan: anmälan gör du genom att skicka ett mail till info@globenhalsan.se med ditt namn, vilket företag du kommer ifrån samt om du önskar digital inbjudan eller vill delta på plats. Sista anmälningsdag 3 mars