”Mitt bröst, mitt liv”

En fredag i slutet på februari föreläste Janet Hedendahl Carlsson om sin bok ”Mitt bröst, mitt liv” för personalen på Globenhälsan. Janet har under många år arbetat med bröstcancerpatienter och drabbades själv av sjukdomen 2019. Boken är tänkte som en guide för dig som har fått  bröstcancer, för dig som är nära någon som är sjuk samt för dig som möter bröstcancerpatienter i ditt arbete. I boken skriver hon om erfarenheten kring sjukdomen samt även professionella kunskaper. Janet är psykoterapeut, samt även utbildad sjuksköterska, och arbetar på Globenhälsan några dagar i veckan.

Mitt bröst, mitt liv den tunna tråden

Författare: Janet Hedendahl Carlsson samt Justine Kirk