Kort om Globenhälsans medarbetare Lars Lundgren, Alkoholterapeut

Mitt namn är Lars Lundgren och jag jobbar på Globenhälsan som alkoholterapeut. Jag började arbeta med detta i slutet av 80-talet och har mestadels arbetat inom den privata behandlingssektorn men jag har också flera års erfarenhet av behandlingsarbete inom socialtjänsten.

Mitt arbete 

I mitt arbete ingår alla de frågor som rör missbruk i arbetslivet och som rör chefer och anställda. Enkelt uttryckt kan man säga att jag är en del av den utredning vi gör när ett alkohol- och/eller drogärende initieras. Jag försöker ta reda på vilken omfattning problemet har och vad man bör göra åt det. I mitt arbete ingår också att ge konkret behandling i samråd med övriga i teamet samt arbetsgivaren.

Går man i behandling hos mig så är det samtal baserade på den problembild som utredningen visade på. Det kan gälla motiverande, återfallsförebyggande eller vidmakthållande samtal. Inte sällan hjälper jag till med kontakter utanför Globen då vårt behandlingsalternativ inte räcker till. Jag tänker då på i första hand mer omfattande behandlingar för alkohol- och drogberoende i öppenvård eller på behandlingshem.

Hur arbetar vi på Globenhälsan?

Under de år jag funnits på Globenhälsan har vi tillsammans arbetat fram en modell som inkluderar läkare, sköterska, alkoholterapeut/psykolog. Vi har upptäckt att insatserna inte behöver vara så omfattande om vi kommer in i tid och om vi arbetar tillsammans, då har vi redan hunnit en bra bit på lösningen. Vi släpper kontakten när vi bedömer att klienten nu kan ta hand om sitt problem själv med det stöd som erbjuds av arbetsgivaren, familjen, samhället etc. Ibland måste vi släppa ett ärende, och vidareremittera, då våra resurser inte räcker till.

Missbruk – en utmaning för alla inblandade

Missbruk är en utmaning för alla inblandade, patient, arbetsgivare, familj och vänner. Vår största utmaning är att finna vägar framåt även i de fall då den anställde kanske varken kan eller vill bli nykter eller drogfri. Att bli nykter och drogfri innebär alltid ett hårt arbete.

Sök oss i tid

Beroendesjukdomar är mycket svåra att komma tillrätta med, men som i de flesta sjukdomstillstånd är tidig upptäckt svårt att överskatta. Vi utreder hellre ett begynnande beroende än ett etablerat. Det kan låta både självklart och enkelt men är ofta allt annat. I detta arbete är ett öppet samtalsklimat mellan de inblandade ett måste. Det fungerar utmärkt idag och vi arbetar kontinuerligt för att se till att det fortsätter så.

Boka tid

Har du några frågor och funderingar kring alkohol-drogproblematik ring vår hälsorådgivning på tel 08-556 137 10 vardagar mellan kl 08.00-14.00 och prata med någon av våra sjuksköterskor.