Stressföreläsning

Syftet med föreläsningen är att lära sig hur stressen påverkar kropp och psyke. Verktyg och förhållningssätt för att hantera sin egen om organisationens stress.

Målsättning

  • Vad är stress?
  • Hur fungerar kroppen och psyket i stresstillstånd
  • Stressorer i vardagen
  • Olika personlighetstyper
  • Arbetsorganisationens betydelse
  • Verktyg för egen stresshantering

Målgrupp: arbetsledare, ledare, max 20 personer

Omfattning: två timmar