Slumpmässiga alkohol- och drogtester

Bakgrund

Arbetsmiljölagen (AML) ger arbetsgivaren långtgående ansvar att se till att arbetsmiljön är trygg och säker. Svensk forskning har visat att 26% av alla män mellan 18-54 år och 15% av kvinnorna i samma ålder, använt droger någon gång i livet. Den vanligaste drogen i Sverige i dag är cannabis (hasch, marijuana). Alkoholkonsumtionen ökar enligt den senaste forskningen (CAN 2014). Konsumtionen under 2009 var cirka 9,5 liter ren alkohol per invånare och år och uppgår 2013 till 9,9 liter.

Införande

Innan slumpmässiga alkohol- och drogtester införs, rekommenderas företaget ta fram en alkohol- och drogpolicy där även testningen beskrivs och där ledningen beskriver sin plan för detta arbetsmiljöarbete och sitt rehabiliteringsansvar. Detta sker lämpligen samtidigt som personalen/ledningen utbildas.

Metod

Drogscreening fångar upp de vanligaste förekommande drogerna, cannabis (hasch och marijuana), amfetamin och ecstasy, kokain, heroin, morfin samt bensodiazepiner. För provtagning vid slumpmässiga tester använder Globenhälsan salivtest, en kvalitetssäkrad metod. Urintester finns som alternativ. Provtagning angående alkohol genomförs med blås och alkometer. Positiva tester följs upp enligt företagets policy.

Genomförande

Urvalet sker genom ett datoriserat system för slumpning som Globenhälsan tillhandahåller. Provtagning sker ute på företaget på lämpligt ställe, det vill säga tillgång till toalett.

I alla sammanhang av alkohol- och drogfrågor – Kontakta gärna Globenhälsan


Vill du får en mer utförlig beskrivning av tjänsten och/eller en skräddarsydd offert kan du ta kontakt med din kundsamordnare eller maila info@globenhalsan.se