Rehabkoordinator

EN OBEROENDE EXPERTRESURS

Globenhälsans rehabkoordinator kan hjälpa er att minska sjukfrånvaron på ert företag och på så sätt minska kostnaderna. Arbetsgivaren kan få hjälp att ta sitt ansvar för anpassning och rehabilitering, vilket är reglerat i lagen.

En rehabkoordinator säkerställer en aktiv sjukskrivnings- och/eller rehabprocess utifrån gällande regelverk och kan skapa en effektiv och god samverkan mellan olika rehabaktörer för att stödja arbetsgivaren och den anställde.

En rehabkoordinator kan bidra till att stärka arbetstagarens motivation att delta i sin egen rehabilitering.

En rehabkoordinatorarbetar utifrån ett helhetsperspektiv och kan vara din ”motor” i varje enskilt fall men också ett ”bollplank” för dig som arbetsgivare.

Tidig rehabilitering ökar radikalt möjligheterna för anställda att återgå till arbete eller bryta trenden av hög korttidssjukfrånvaro. Detta påverkar både kostnader för företaget men minskar också belastningen på övrig personal.

Rehabkoordinator kan hjälpa er med:

  • Utredning med behov av insatser för enskilda med en hög korttidssjukfrånvaro, med långa sjukskrivningar eller där arbetsgivare behöver råd och stöd
  • Initiera och hålla samman ärenden som omfattas av koordinerade insatser
  • Hjälper dig som arbetsgivare att upprätta och vidareutveckla rutiner och policys inom området rehabilitering
  • Utbilda personal i rehabilitering och missbruksfrågor
  • En kooridnator ökar chanserna att ”inget fallar mellan stolarna” och kan med Globenhälsans tvärvetenskapliga team öka chanserna till en lyckad rehabilitering

 


 

Vill du få en utförlig beskrivning av tjänsten och/eller en skräddarsydd offert kan du ta kontakt med din kundsamordnare eller maila oss info@globenhalsan.se