Projektering av nya arbetsplatser

Samordna och ta hjälp av expertis för att minska risken för fel

 

 

Bakgrund: Att i ett tidigt skede vid nybyggnation eller ombyggnation ta hjälp av Arbetsmiljöingenjör/Ergonom på din företagshälsa för att säkerställa att ni uppfyller arbetsmiljökraven och skapar en god arbetsmiljö.

Att rätta till brister i efterhand kan både vara tidskrävande och dyrt

Syfte: Redan planeringsfasen bjuda in oss i relevanta möten som berör utformning av arbetsplatsen, belysning, akustik samt inköp av möbler för att skapa bästa förutsättningarna för  bra arbetsförhållande.

Omfattning: Efter behov.

Målsättning: Risker kan minskas och olyckor förebyggas om man redan vid projektering och byggande har den framtida arbetsmiljön i åtanke.