Kartläggningssamtal – vid förstadagsintyg eller vid oro över den anställdes psykiska eller fysiska hälsa

Vid införande av förstadagsintyg eller vid oro för anställds fysiska eller psykiska hälsa kan tid bokas för ett kartläggningssamtal. I första hand sker dessa hos en företagssköterska på Globenhälsan. Ett kartläggningssamtal kan vara ett bra verktyg att fånga upp ohälsa hos anställda i ett tidigt skede.

Hur går det till?

Ett besök bokas till företagssköterskan, tidsåtgång 1-1,5 tim, beroende på det individuella ärendet. Under samtalet görs en kartläggning av både individens arbets- och privatsituation. Vi berör även frågor gällande motion- och kostvanor och medicinska frågor under samtalet.  En bred standardiserad provtagning genomförs, där även en alkoholmarkör finns med. Vid misstanke om droganvändning kan även drogtest tas, dock ska detta tydligt framgå i beställningen och arbetsgivaren skall informera sin anställde om det innan kartläggningssamtalet. Proverna bedöms av läkare, återkoppling av provsvar till patient sker sedan antingen av läkare eller företagssköterska.

Efter samtalet sker en återkoppling till arbetsgivare och vid behov en förfrågan om godkännande att boka in besök för kompletterande bedömning hos sköterska, läkare alternativt psykolog. Vid behov har vi som mål att boka in ett rehabmöte i ett tidigt skede.


Önskar du boka en tid ringer du till vår hälsorådgivning vardagar mellan kl 08.00-14.00 på tel 08-556 137 10

Vill du få en utförlig beskrivning av tjänsten och/eller en skräddarsydd offert kan du ta kontakt med din kundsamordnare eller maila oss info@globenhalsan.se