Intyg – körkort – sjöfolk – övriga

Körkortsintyg

Globenhälsan utfärdar körkortsintyg för högre behörighet som tung lastbil, taxi, buss med mera. Vi utfärdar även intyg vid ansökan om nytt körkortstillstånd när körkortet har dragits in. Ring hälsorådgivningen för mer information.

Tjänstbarhetsintyg/medicinska kontroller

Globenhälsan utfärdar tjänstbarhetsintyg och medicinska kontroller för yrkeslivet, läs mer om det här. Ring hälsorådgivningen för mer information.

Intyg för sjöfolk

Läkaren genomför en läkarundersökning för att klargöra att du inte har någon sjukdom eller något annat kroppsligt hinder som skulle kunna innebära en fara för dig själv eller för andra ombord. Denna tjänstbarhetsbedömning gör läkaren mot bakgrund av:

  • Hälsodeklaration
  • Allmän undersökning
  • Syn- och hörselkontroll.

De medicinska kraven varierar beroende på vilket fartområde och i vilken befattning du ska tjänstgöra i. Ring hälsorådgivningen för mer information.

länk till transportstyrelsen

Övriga intyg efter förfrågan

Kontakta oss för mer information

_____________________________________________