Hälso- och sjukvård Företag

Sjukvård Företag

Globenhälsan har såväl arbetsrelaterad som allmän sjukvårdsservice med den kringservice och det teamarbete som behövs för ett snabbt tillfrisknande

Globenhälsan är en företagshälsovård vilket innebär att arbetsrelaterad sjukvård och rehabiliteringsärenden alltid har företräde framför allmän sjukvård. Att vi träffar våra patienter även när de är friska och att vi känner deras arbetsmiljö är en av orsakerna till ett gott resultat.

Vår arbetsrelaterade sjukvårdsservice tar hand om sjukdomar eller problem där insatsen kräver kunskap om arbetsplatsen eller där information behövs gällande arbetsplatsen vid behandlingen.

Vår allmäna sjukvårdsservice behandlar främst nytillkomna sjukdomar, skador och hälsoproblem. Vid behov av längre utredning eller behandling av vissa diagnoser som till exempel diabetes, reumatiska sjukdomar, astma etc hänvisar/remitterar vi till rätt vårdinstans som ofta har bättre kunskaper än vi.

Vår ambition är att erbjuda läkarbedömning, intygsskrivning etc. inom 0-2 veckor.

Hälsorådgivningen är öppen alla vardagar kl. 8.00-14.00

Sköterskan löser i många fall ditt problem direkt per telefon vilket förhindrar onödiga läkarbesök. Hon kan också boka tid till någon av Globenhälsans specialister eller hjälpa dig att hitta rätt vårdinstans.

Exempel på fördelar:
Hälsorådgivning per telefon i samband med tidsbokning spar tid

Ett ”avstyrt” läkarbesök där problemet löses per telefon kan spara 1-4 timmars frånvaro per fall!

Hänvisning till rätt vårdinstans kan spara såväl tid som lidande

Möjlighet till `egen´ doktor ger trygghet

Vår breda kunskap om individ och miljö leder till snabbare och bättre rehabilitering

Akut

Akuttider finns reserverade varje vardag och kan endast bokas samma dags morgon. I övrigt bokas sjukvårdstider efter bedömning till den vårdgivare som du helst vill besöka. Vid normal belastning av våra mottagningar kan vi i regel erbjuda akutbesök samma dag (detta är en målsättning men inte en garanti). Sköterskan avgör om ditt fall är akut!

*Att få en snabb akuttid kan spara såväl tid som lidande