Funktionsbedömning – Ergonom

Syfte
En funktionsbedömning görs för att få en uppfattning om den anställdes kondition, ledrörlighet, muskelstyrka, muskeluthållighet, balans och hållning. Bedömningen används av leg Fysioterapeut för att sammanställa råd till den anställda för att öka medvetenhet kring belastningsbesvär och dess uppkomst. Det inkluderar ett individuellt program med förebyggande åtgärder och ergonomisk rådgivning.

En god grundkondition, rörlighet och styrka är en förutsättning för att klara av ett fysiskt krävande arbete.

Hur går det till ?

Konditionstest på ergmetercykel. Ekblom-Bak test.

Rörlighetstest: rygg, nacke, arm, armbåge, handled, höft, knä och fotled

Anpassad styrke- och uthållighetstest

Balanstest

Tidsomfattning

1 timme


Vill du få en utförlig beskrivning av tjänsten och/eller en skräddarsydd offert kan du ta kontakt med din kundsamordnare eller maila oss info@globenhalsan.se