Förstadagsintyg

Rutiner vid beslut om läkarintyg från första dagen

  • Arbetsgivaren har rätt att kräva förstadagsintyg vid olika tillfällen.
  • När en anställd har hög sjukfrånvaro, 6 gånger på 12 månader (3 gånger på 6 månader.
  • Missbruksrehabilitering

Förstadagsintyget ska helst inte ses som en lösning på ett problem. Arbetsgivaren bör undersöka behoven av möjligheterna av anpassning och rehabilitering innan beslut om förstadagsintyg fattas. Det är en överenskommelse mellan arbetsgivaren och arbetstagaren och ska vara tidsbegränsat, vanligtvis 6 eller 12 månader.

Ibland kan det finnas skäl till att inte införa förstadagsintyg.

Ta kontakt med Globenhälsan när eventuell utredning behöver göras och när kravet är beslutat.