Arbetsmiljö – Uppstart eller omstart

Hur ligger ni till i arbetsmiljöarbetet? Har ni allting på plats eller står ni i startgroparna? Eller vet ni inte var ni ska börja eller vilka krav som ställs?

Som kund hos Globenhälsan så har ni tillgång till den hjälp som ni behöver för att starta igång, starta om eller utveckla ert arbetsmiljöarbete.

Globenhälsans tjänst Uppstart innebär ett uppstartsmöte med arbetsmiljöingenjör och ergonom. Under mötet går vi tillsammans med er igenom er befintliga arbetsmiljöstatus. Genom samtal, diskussion och intervjuer skapar vi tillsammans med er en handlingsplan som syftar till att starta upp, starta om eller utveckla ert arbetsmiljöarbete.

Kontakta Anders Linghede .