Susanne Melder

Namn: Susanne Melder
Titel: Legitimerad psykolog
08-556 137 00
susanne.melder@globenhalsan.se

 

 

 

 

Jag heter Susanne Melder och är leg psykolog och leg psykoterapeut, inriktning KBT.

Som psykolog på Globenhälsan erbjuder jag stöd för anställda, enskilda chefer, ledningsgrupper och HR-avdelningar i psykosociala arbetsmiljö- och hälsofrågor.

Vi arbetar tvärfunktionellt i team, det innebär att alla mina tjänster utförs med tillgång till och samråd med samtliga kompetenser på Globenhälsan.