Ann Vallestad

Namn: Ann Vallestad
Titel: Företagssköterska
Telefon: 08-556 137 00
ann.vallestad@globenhalsan.se

 

 

 

 

 

Du kan kontakta mig angående:

DIN HÄLSA

Alkohol och drogproblematik
Alla arbetsrelaterade problem som påverkar din hälsa
Drogtest
Hälsokontroll
Hälsorådgivning
Hörselkontroll
Rehabilitering
Sjukvård (ex blodtryckskontroll, suturtagning, såromläggningar mm)
Synscreening
Vaccinationer/vaccinationsrådgivning

DITT FÖRETAG

Alla frågor som rör de företag jag är kontaktperson för
Hälso- och arbetsmiljörapport (HoA)
Krishantering
Stöd för arbetsgivare och chefer angående alkohol- och drogrelaterade frågor

VI ARBETAR I TEAM

Det innebär att alla mina tjänster utförs med tillgång till och i samråd med samtliga kompetenser på Globenhälsan. Tillsammans hjälper vi ditt företag med kunskap och handledning till friskare medarbetare och en säker och hälsosam arbetsmiljö.