Hjärtsäker Zon

Nu kan ert företag bli en Hjärtsäker zon!

Banner utbildare

Vi hjälper ert företag kostnadsfritt att följa den nya standarden och bli en hjärtsäker zon vilket innebär att att de flesta kommer att överleva ett hjärtstopp (ca 70 % enligt statistiken) om de händer på er arbetsplats.

När någon drabbas av plötsligt hjärtstopp är det bråttom om livet ska kunna räddas. Det gäller att snabbt larma 112 och genast sätta in hjärt-lungräddning samtidigt som någon hämtar närmaste hjärtstartare. Om man följer den nya standarden och blir en hjärtsäker zon så kommer de flesta att överleva ett hjärtstopp (enligt statistiken) om det händer på er arbetsplats.

Ni kan nu bli en Hjärtsäker zon enligt ny svensk standard. Ni behöver en hjärtstartare som är tydligt uppmärkt på arbetsplatsen och en del av er personal måste årligen gå en kurs i Hjärt-lungräddning med hjärtstartare.

Om ni redan har en hjärtstartare och årliga repetitionsutbildning i HLR med hjärtstartare så uppfyller ni redan villkoren att bli en Hjärtsäker zon. Hör av er till oss så hjälper vi er helt gratis med intyg, larmrutiner, datum för byte av elektroder och batteri osv.

Vi på Globenhälsan säljer marknadens bästa hjärtstartare och utbildar enligt kriterier för Hjärtsäker zon. Vi hjälper er att bli en hjärtsäker zon helt utan kostnad. Det innebär att ni får märka upp arbetsplatsen med intyg och symboler samt får färdiga mallar att använda för att skicka ut information externt och internt att ni nu är en hjärtsäker zon och vad de innebär.

En Hjärtsäker zon betyder att:

  • Ni har installerat hjärtstartare/AED
  • Ni har god beredskap och larmrutiner för omhändertagande av hjärtstopp
  • Ni kan starta hjärt-lungräddning omedelbart och behandla med hjärtstartare inom tre minuter
  • Ni är registrerade i Hjärtstartarregistret
  • Ni har systematiskt underhåll av vår utrustning (Sköts av Globenhälsan AB)
  • Vi har varje år underhåll av vår kompetens (Årliga repetitionsutbildningar)

Varje år drabbas 10 000 personer av plötsligt hjärtstopp utanför sjukhus och bara 550 överlever. Nästan fyra av tio av dem som drabbas är i arbetsför ålder. Med fler hjärtstartare och fler som kan hjärt-lungräddning skulle många fler kunna räddas. Sverige är först i Europa att lyckats skapa en svensk standard avseende Hjärtsäker zon – Användning av hjärtstartare i offentliga och andra miljöer utanför sjukvården.

Läs mer om standarden här: http://www.sis.se/standard/std-8015733