Vibrationer

Bakgrund

Vibrationsskador är idag en vanlig arbetssjukdom. Vibrationsskador är vanligare bland män än kvinnor. Det beror på att skadorna ofta uppstår i mansdominerade yrkesgrupper. Vibrationsskador är vanligast bland sysselsatta inom industrin och bygg- och anläggning.

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om vibrationer har arbetsgivaren en skyldighet att undersöka arbetsförhållanden och bedöma de risker som kan uppkomma till följd av exponering för vibrationer i arbetet.

Den riskbedömningen ska innehålla en uppskattning av den dagliga vibrationsexponeringen och vara utförd av en sakkunnig person.

I Arbetsmiljöverkets föreskrifter om medicinska kontroller i arbetslivet finns krav på att arbetsgivaren ska anordna medicinska kontroller, för de arbetstagare som kommer att sysselsättas eller sysselsätts i arbete som innebär exponering för vibrationer.

Kontakta oss

Kontakta Globenhälsans arbetsmiljöingenjör för att få hjälp med att genomföra riskbedömningar eller mätningar och kontakta Globenhälsans tidbokning för att boka in tid för medicinska kontroller.

Mer information finns här

På Arbetsmiljöverkets hemsida finns mer information om vibrationer som du hittar här.

Där finns även en broschyr om hur du minskar vibrationerna på jobbet, den hittar du här.