Tobaksfri

Tobak utgör den enskilt största hälsorisken i Sverige och är en av de stora orsakerna till skillnader i hälsa mellan olika befolkningsgrupper.

En rökare kostar arbetsgivaren ca 45 000 kr per år bl a genom pauser och sjukdagar. En rökare har 8 sjukdagar mer per år i genomsnitt.

Tobaksrökning har också konstaterats vara det största enskilda förebyggbara och behandlingsbara folkhälsoproblemet.

  • Tobaksfri – grupp Ett tobaksavvänjningsprogram där vi kommer till er arbetsplats och träffar de av dina medarbetare som vill sluta med tobak.
  • Tobaksfri – individ Vill du göra en livsstilsförändring som att sluta med tobak, har viljan och motivationen men behöver hjälp och stöd för att lyckas. Då kan detta vara ett steg för ett tobaksfritt liv.


Vill du få en utförlig beskrivning av tjänsten och/eller en skräddarsydd offert kan du ta kontakt med din kundsamordnare eller maila oss info@globenhalsan.se