Kvarts – stendamm i arbetsmiljön

Globenhälsan erbjuder mätningar av kvartsdammsexponering

Kvarts ingår i våra vanligaste bergarter som sandsten, granit och gnejs. Dammet från arbete med sand-, berg- och stenmaterial innehåller till viss del mycket små, så kallade respirabla kvartspartiklar som vid inandning kan nå längst ner i luftvägarna.

Inandning av stendamm som innehåller kvarts kan leda till lungskador, bland annat den obotliga sjukdomen silikos. Därför finns det förutom ett hygieniskt gränsvärde för kvartsdamm, även föreskrifter för hantering av kvarts och kvartshaltigt material. I föreskrifterna finns även krav på läkarundersökningar (medicinska kontroller) för arbetstagare.

Arbetsgivaren ska undersöka arbetsförhållandena och bedöma risken att utsättas för kvartshaltigt damm på arbetsstället innan ett arbete som innebär hantering av kvartshaltigt material påbörjas.

Bedömningen av exponering för kvartshaltigt damm kan göras till exempel genom
egna mätningar på arbetsstället.

Globenhälsans arbetsmiljöingenjör kan hjälpa till med så väl riskbedömningar som mätningar.

Kontakta anders.linghede@globenhalsan.se för mer information