Krishantering – Utbildning

Utbildningen syftar till att ge kunskap och kompetens kring olika typer av kriser och hur man på bästa sätt hanterar dessa.

Hur agerar vi i en krissituation? Det är viktigt att i förväg veta vad man bör göra vid en kris. Det kan handla om en tragisk händelse, en olycka, allvarlig sjukdom hos en medarbetare eller omorganisation och nedskärning. Med rätt förberedelse hanterar ni kriser på ett framgångsrikt sätt som gör att verksamheten snabbt återgår till det normala igen.

Utbildningens innehåll

  • Vad är kris?
  • Vilka olika typer av kriser finns det?
  • Olika reaktioner på kriser
  • Åtgärder i samband med emotionellt starka händelser
  • Hur förhåller jag mig som chef/kollega
  • Empati/medmänslighet
  • Diskussion

Målgrupp

Personer som har i uppgift att stödja personal som har utsatts för svårhanterlig situation. Det kan vara chefer med personalansvar, personalchefer och andra personalspecialister men även andra i organisationen som vill utbilda sig i ämnet.

Omfattning

Utbildningen tar ca 2 timmar och kan hållas på ert företag eller, om så önskas, i våra lokaler vid Globen i Stockholm. Utbildningen innehåller både teori och praktik.

Material

Om utbildningen hålls hos kund så förser kunden utbildningslokalen med projektor, whiteboard eller blädderblock.