Konflikthantering – föredrag

Konflikter är en naturlig del i arbetslivet som måste hanteras för att inte stjäla energi för hela organisationen. För de inblandade personerna kan det leda till vantrivsel som i värsta fall övergår i ohälsa och för omgivningen ett psykosocialt arbetsmiljöproblem.

Målsättning: målsättningen med föredraget är att ge en inblick i konflikthantering och visa på förhållningssätt för att hantera dem.

Rubriker ur föredraget:

  • Vad är en konflikt?
  • Olika orsaker till konflikt
  • Hur gör jag om jag hamnar i en konflikt?
  • Konfliktlösarens roll
  • Hur påverkar konflikten hälsan
  • Diskussion

Omfattning: två timmar