Kemiska arbetsmiljörisker – utbildning

Globenhälsan kan erbjuda utbildning i kemiska arbetsmiljörisker som ger utbildningsintyg enligt föreskrifterna om Kemiska Arbetsmiljörisker.

Den utbildningen sker ute hos företagen och det kan vara max 14 deltagare per tillfällen.

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om Kemiska arbetsmiljörisker krävs utbildning för att leda eller aktivt sysselsättas i ett arbete som kan innebära exponering för vissa farliga kemiska produkter.

Utbildningen för de som leder, eller aktivt sysselsätts i detta arbete ska kunna styrkas genom ett högst fem år gammalt utbildningsintyg.

Utbildning i Kemiska arbetsmiljörisker är baserad på föreskrifter enligt ovan och omfattar:

– Grundläggande kunskaper om kemiska risker.
– Kunskaper om de kemiska produkter som hanteras.
– Genomgång av de moment i hanteringen som kan vara riskfyllda.
– Vad som händer vid bearbetning och termisk nedbrytning.
– Vilka skyddsåtgärder som är nödvändiga för ett säkert arbete.
– Vilken typ av ventilation som behövs.
– I vilka situationer som personlig skyddsutrustning behövs och vilken typ av skyddsutrustning som är lämplig.
– Teknik för rengöring och sanering.

Utbildningen gäller inte hantering av diisocyanater, O=C=N-R-N=C=O, där R är ett alifatisk eller aromatiskt kolväte av ospecificerad längd, i mer än 0,1 viktprocent där det krävs speciell utbildning enligt förordning (EU) 2020/1149.

Efter genomgången utbildning utfärdas utbildningsintyg.

Utbildningen kan även genomföras digitalt, genom Teams.