Hygienkontroller

I samband med livsmedelsarbete

Bakgrund
Inom livsmedelsbranschen är det människan själv som är den största orsaken till att livsmedel blir förorenade och på så sätt kan förorsaka sjukdom.
Varje individ bär på en rad mikroorganismer som ingår i det egna försvaret mot sjukdom.
Om bakterier eller andra mikroorganismer växer till eller hamnar i livsmedlet kan det få stora konsekvenser för individen, företag och konsumenterna.

Arbetsgivaren är ansvarig för att de anställda har tillräckliga kunskaper angående sin personliga hygien i samband med arbete med livsmedel. Enligt Svenska Livsmedelsverket finns inga skyldigheter för arbetsgivaren att årligen genomföra kontroll. Den årliga kontrollen av anställda med genomgång av Hälsodeklaration är dock en lämplig åtgärd då arbetsgivaren ska kunna visa för tillsyndmyndighet vilka åtgärder som vidtagits för att upprätthålla kunskapsnivå i hygienfrågor för de anställda.

Målgrupp
Dessa regler gäller inom alla verksamheter där livsmedel hanteras och gäller alla som sysselsätts i arbetet med livsmedel eller vistas i lokaler där detta arbete utförs. Det är arbetsgivaren som är ytterst ansvarig för att Livsmedelslagstiftningens mål uppnås.

Syfte
Hygienkontrollerna syftar till att ge anställda kunskap om smittkällor, smittvägar och på vilket sätt smittspridningen ska undvikas.

Tidsomfattning

  • Hygienkontroller genomförs av företagssköterskan hos kunden
  • Varje individ fyller i en Hälsodeklaration som tillhandahålls av Globenhälsan
  • Nyanställda får en utökad information
  • Tidsomfattning för Hygienkontroll ca 15 min/anställd. Administration med journaler och intyg tillkommer
  • För nyanslutna kunder rekommenderas även Hygienutbildningen för hela personalgruppen. Se separat produktblad.

Intyg och certifikat
Efter kontrollen skrivs ett individuellt intyg som skickas till kunden. Kompletteras med certifikat vid exporthandel.


 

Vill du få en utförlig beskrivning av tjänsten och/eller en skräddarsydd offert kan du ta kontakt med din kundsamordnare eller maila oss