Handledning av arbetsgrupper

Handledningen syftar till att arbetsgruppen med hjälp av utomstående person får utrymme att reflektera över sin arbetssituation.

Tänkbara områden att fokusera på:

  • Gruppens arbetssätt
  • Relationerna mellan kollegor inom och utom gruppen
  • Bemötande av boende/patient/kund eller motsvarande
  • Feedback
  • Kommunikation inom gruppen
  • Gemensamma mål’
  • Reflektion kring faktiska situationer i vardagen

Omfattning: överenskommelse efter behov. Omfattar minst två träffar á två timmar.

Målgrupp: handledning av personalgrupper som exempelvis arbetar inom vård och omsorg, utbildning, myndighetsutövning eller kundtjänstfunktioner. Även andra personalgrupper kan vara aktuella.