Hälsoundersökning och livsstilssammanfattning – PULS

Boka in hälsoundersökning där det ingår ett samtal hos läkare eller sköterska. Diskussion kring levnadsvanor med betydelse för hälsa samt om hur den anställde har det i privatlivet och på arbetet. Företag över 25 anställda kan även få en hälso- och arbetsmiljörapport samt ett åtgärdsförslag på förbättringar i arbetsmiljön. 

puls

PULS-personlig undersökning- och livsstilssammanfattning

HÄLSA OCH LEVNADSVANOR
Globenhälsans hälsoundersökning PULS är till för att främja hälsa och din situation på arbetet. Forskningen visar på att våra levnadsvanor har betydelse för hälsa och sjukdom. Vi lägger stor vikt vid samtal om hälsosamma matvanor, tillräcklig fysisk aktivitet, stress, rökning, riskbruk av alkohol och psykiskt välbefinnande.

PULS – UNDERSÖKNING OCH SAMTAL HAR FÖLJANDE HUVUDSYFTE

  • att tidigt finna och förebygga sjukdomar, skador och symtom
  • att ge möjlighet till individuell rådgivning och information i hälsofrågor av både arbetsrelaterad och allmän natur
  • att genom samtal tillföra Globenhälsans personal aktuell information om dina arbetsförhållanden och de material och vilka exponeringar du utsätts för

PULS är uppdelat på två besök

Besök 1: vid det första besöket utförs provtagning. Proven vi tar innefattar blodfetter, blodsocker, leverprover, blodvärde (Hb) samt blodtryck, syn, hörsel, längd, vikt, BMI, EKG och bukomfång. Inför detta besök får du fylla i ett frågeformulär som handlar om din arbetsmiljö, din livsstil och din hälsa.
Besök 2: vid nästa besök, ett par veckor senare, får du träffa en läkare eller sjuksköterska för provsvar och en hälsodiskussion. Med dig hem får du ett utförligt dokument med förklaring till proverna samt dina egna provsvar. Detta möte går även att få digitalt.

VAD HÄNDER OM VI FINNER OHÄLSOSAMMA LEVNADSVANOR?
Skulle hälsoundersökningen tyda på att den anställde behöver ytterligare provtagning eller behandling remitterar vi till rätt vårdgivare beroende på avtalsform.  Om din arbetsgivare ger oss möjlighet följer vi upp med något eller några besök.

PULS-SAMTALET OCH ARBETET
Genom att vi träffar många anställda samtidigt får vi en bra uppfattning om hur företaget mår och hur ni som är anställda gemensamt ser på er arbetsmiljö och arbetsplatsförhållanden. Denna information kan sedan användas i arbetsmiljöarbetet ute på företaget.

Denna hälsoundersökning kan även utföras på arbetsplatsen.


Vill du få en utförlig beskrivning av tjänsten och/eller en skräddarsydd offert kan du ta kontakt med din kundsamordnare eller maila info@globenhalsan.se