Belastningsergonomi – Utbildning

SYFTE
Att ge grundläggande och aktuella kunskaper inom belastningsergonomi, och lära sig hur olika belastningar påverkar kroppen.

OMFATTNING
2 timmar

MÅLGRUPP
Alla anställda på företaget

MÅLSÄTTNING
Att lära sig riktlinjer för rätt arbetsteknik och arbetsplatsutformning.

KUNNA KÄNNA IGEN:

  • Oergonomiska arbetsställningar och arbetsrörelser
  • Vad som händer i kroppen vid felaktiga arbetsställningar och arbetsrörelser
  • Tidiga signaler på felaktig belastning

Vill du få en utförlig beskrivning av tjänsten och/eller en skräddarsydd offert kan du ta kontakt med din kundsamordnare eller maila oss