Arbetsmiljöutbildning – Två dagar

En givande tvådagars utbildning för skyddsombud

En kurs för dig som är ny som skyddsombud eller som behöver uppdatera sina kunskaper

MÅL
Deltagarna ska efter genomgången utbildning kunna och förstå:

  • Skyddsombudets roll och uppgifter
  • Samverka i arbetsmiljöfrågor
  • Identifiera risker och medverka till att förebyggande åtgärder genomförs
  • Följa och överblicka sambandet mellan en god arbetsmiljö och verksamhetens utveckling
  • Söka information och kunna omsätta den i det dagliga arbetsmiljöarbetet

ARBETSMETOD
Utbildarna varvar föreläsningar med att låta deltagarna arbeta i grupp med fall som beskriver olika arbetsmiljösituationer.

MÅLGRUPP
Nya och befintliga skyddsombud

UR PROGRAMMET

  • Grundläggande kunskaper om lagar, regelverk, avtal och föreskrifter
  • Arbetsgivarens och skyddsombudens roller, ansvar och samverkan
  • Systematiskt arbetsmiljöarbete
  • Hur man kan genomföra förebyggande arbetsmiljöarbete

Maximalt 16 deltagare

KURSLEDARE
Anders Linghede, arbetsmiljöingenjör


 

Vill du få en utförlig beskrivning av tjänsten och/eller en skräddarsydd offert kan du ta kontakt med din kundsamordnare eller maila oss