Arbetsförmågebedömning

BAKGRUND
Tjänsten riktar sig till företag som har medarbetare med längre sjukfrånvaro eller med upprepade kortare sjuktillfällen. Företaget och medarbetaren har identifierat ett behov av att kartlägga arbetsuppgifternas krav och individens förmåga på arbetaplatsen eller i arbetslivet i stort.

Vid långvarig sjukfrånvaro eller upprepade kortare sjuktillfällen kan en utredning av arbetsförmåga vara till hjälp för fortsatt rehabiliteringsåtgärder eller annan anpassning.

HUR GÅR DET TILL?
Vid en arbetsförmågebedömning utreds medicinska, fysiska och psykosociala förhållanden.

Arbetsgivaren kontaktar den kundansvarige på Globenhälsan som informerar teamet.

Ett rehabiliteringsteam med tvärvetenskaplig kompetens erbjuder en individuellt anpassad utredning för att skapa en bild av individens funktionsförmåga i ett specifikt arbete eller i förhållande till arbete på den övriga arbetsmarknaden.

Teamet ger sin samlade bedömning som kommuniceras med berörda parter, medarbetare, chef och representant från Globenhälsan, vid ett rehabiliteringsmöte. Globenhälsan kan medverka i upprättande av en rehabiliteringsplan.


Vill du få en utförlig beskrivning av tjänsten och/eller en skräddarsydd offert kan du ta kontakt med hälsorådgivningen vardagar 08-14, 08-556 137 10 eller din kontaktperson på Globenhalsan.