Visselblåsartjänst

Från och med den 17 december 2023 gäller krav på att införa en intern visselblåsartjänst för privata arbetsgivare med minst 50 anställda. Den 17 juli 2022 ställdes detta krav på offentliga arbetsgivare med minst 50 anställda samt privata arbetsgivare med minst 250 anställda. 

Enligt den nya Visselblåsarlagen ska man kunna larma om missförhållanden på en arbetsplats på ett tillgängligt, anonymt och säkert sätt. Det kan röra allt från rena lagbrott såsom korruption, pengatvätt eller annan kriminell verksamhet till kränkande särbehandling eller andra övertramp utifrån Arbetsmiljölagen. Lagstiftningen utgår från gemensam lagstiftning inom EU.

Metod och utförande

Visselblåsaren rapporterar missförhållanden och andra allvarliga situationer genom att fylla i ett strukturerat formulär. Den webbaserade kanalen går att nå från olika typer av enheter som exempelvis dator, smartphone, m.m. Visselblåsaren rapporterar anonymt eller öppet på önskat språk och får återkoppling inom sju arbetsdagar.

Ärendehandläggaren hos Human&Heart får omedelbart en notis, loggar in i ärende-hanteringssystemet för att ta emot den inrapporterade anmälan och påbörja bedömningen.

Kommunikation mellan ärendehandläggaren och visselblåsaren sker genom att visselblåsaren loggar in i systemet med ett ID nummer och ett lösenord. På detta sätt kan visselblåsaren, om så önskas, fortsätta vara anonym under kontakten med handläggaren. För att skynda på handläggningen kan Visselblåsaren lämna sina kontaktuppgifter i systemet. Det är enbart handläggaren hos Human & Heart som får tillgång till uppgifterna och de lämnas aldrig vidare till kunden/arbetsgivaren utan Visselblåsarens medgivande.

Utredningen är rättssäker och alla handläggare på Human&Heart är licenserade i rättssäker utredningsmetodik (RUM). Såväl Visselblåsaren som kunden/arbetsgivaren får återkoppling från handläggaren med rekommendationer kring fortsatt hantering oavsett om det rör sig om ett ärende som omfattas av Visselblåsarlagstiftningen eller ej (exempelvis om det istället handlar om ett arbetsmiljöproblem). När en utredning är klar avslutas ärendet i enlighet med lagstiftningen vad gäller exempelvis lagring. I samarbete med Human & Heart

Pris enligt offert

Kontakta oss för mer information info@globenhalsan.se