I det systematiska arbetsmiljöarbetet ingår att bedöma de risker som har identifierats. Till hjälp vid riskbedömningar kan användas checklistor.

Arbetsmiljöverket har sammanställt en sida med checklistor att använda här.

Prevent har sammanställt en sida med checklistor att använda här.

Centrum för Arbets- och miljömedicin har sammanställt ett antal faktablad om hälsobesvär knutna till arbets- eller omgivningsmiljön. Bland annat hälsobesvär av inomhusmiljön och arbetsmiljörisker vid graviditet. Dessa hittar du här.


Kontakta oss för mer information samt pris info@globenhalsan.se