Personalärenden rörande alkohol och droger kan ibland upplevas som svåra att hantera. Ett av skälen är att de nästan uteslutande är “känsliga” ärenden. Det berör den personliga integriteten men kan även få konsekvenser på arbetsplatsen och övriga anställda.

Mitt i detta står du som chef eller HR. Oftast med gedigen kunskap om det som rör missbruk i arbetslivet avseende alkoholpolicys, ditt ansvar som arbetsgivare samt den anställdes ansvar och rättigheter. När ett ärende blir aktuellt kan man ändå känna sig en smula villrådig och ensam. Det är lätt att själv dras med i den anställdes mående. Då kan det kännas tryggt att prata igenom ärendet med någon ”utomstående”.

På Globenhälsan erbjuder vi ett direktriktat stöd till dig som chef, HR eller annan personal. Vi kan, och vi vill, vara ditt bollplank i situationer som ovan. Det kan gälla en direkt ärendehandledning där frågor om hur du som chef/HR kan eller bör agera.

Vanliga frågeställningar: 

  • Kan mitt agerande försvåra en rehabilitering
  • Kan jag säga rent ut det jag har sett, eller det jag misstänker, till den anställde
  • Är det bättre att den anställde jobbar hemifrån
  • Hur bör vi agera vid firmafesten och julfesten
  • Vad ska jag säga till medarbetarna
  • Är det farligt att ha cannabis i kroppen
  • Hur kan man se att någon tar droger

Alkohol- missbruks- rehabpolicy

Utöver dessa situationer finns förstås frågor om hur man utformar och tillämpar en alkoholpolicy eller ett avtal vid rehabilitering.

  • Hur man ska bemöta ryktesspridning om missbruk
  • Frågor kring provtagning
  • Stöd vid medicinering (antabus)

Samt många andra frågor som blir unika för just dig och ditt företag när missbruksärenden blir aktuella.

Boka tid hos oss för ett rådgivningssamtal. Digitalt, fysiskt besök eller via telefon bestämmer du. Vi kan även komma ut till arbetsplatsen vid förfrågan.

Bokning: 08-556 137 10 vardagar 08:00-14:00 info@globenhalsan.se