Har du TBE-vaccinerat dig? Ring vår hälsorådgivning och boka tid 08-556 137 10 vardagar mellan kl 08-14.

Det finns två olika slags fästinginfektioner, TBE och Borrelia.

Det går att vaccinera sig mot den ena, TBE-fästingburen hjärnhinneinflammation, som är en virussjukdom. Borreliainfektionen kan i efterhand behandlas med penicillin.

TBE

TBE infektion kan innebära en allvarlig sjukdom. I Sverige insjuknar ca 100 personer per år, de allra flesta har blivit smittade i Stockholms skärgård eller i de östra delarna av Mälardalen.

Symtom

De som blir smittade av TBE-virus kan efter 1-2 veckor få influensaliknande symtom som lindrig feber, huvudvärk samt värk i kroppen. Besvären varar ca en vecka och därefter blir de flesta friska. Hos en tredjedel av de som fått symtom sprids viruset vidare till hjärnan eller hjärnhinnorna, de återinsjuknar då med hög feber, nackstyvhet, yrsel samt påverkat allmäntillstånd. Detta kräver omedelbar sjukhusvård. Det finns dock ingen medicin som botar och konvalescenstiden blir ofta lång.

Borrelia
Borrelia är vanligare än TBE
Varje år smittas 10 000 svenskar av Borrelia. Det dröjer ofta några dygn innan smittoämnet förs över till människan. Ju tidigare man upptäcker och avlägsnar fästingen desto mindre risk att bli smittad.

Symtom

Det vanliga tecknet på infektion är att man på bettplatsen ser en rodnad som växer och blir större än fem centimeter och uppkommer 1-4 veckor efter fästingbettet. Får du hudrodnad eller symtom efter fästingbett bör du uppsöka läkare. Borrelia behandlas framgångsrikt med antibiotika.

Vaccination mot TBE
För att få ett fullgott, långvarigt skydd om TBE måste man ta tre vaccindoser. Påfyllnadsdoser ges sedan för att bevara effekten. Globenhälsan använder TBE-vaccinet FSME-IMMUN.


Har du några frågor eller vill du boka vaccination ring vår hälsorådgivning vardagar 08.00-14.00 telefon 08-556 137 10