Grundläggande Arbetsmiljöutbildning för chefer, arbetsledare och skyddsombud 17 oktober

Torsdagen den 17 oktober 2024 bjuder Globenhälsan in till en öppen arbetsmiljöutbildning för anslutna företag. Utbildningen är en grundutbildning inom arbetsmiljö.

Datum: torsdagen den 17 oktober 2024

Tid: kl 08.30-16.30

Mål: deltagarna ska efter genomgången utbildning:

 • vara medvetna om, och förstå, sin roll i det systematiska arbetsmiljöarbetet
 • förstå samverkan i arbetsmiljöfrågor
 • kunna identifiera risker och medverkan till att genomföra förebyggande åtgärder
 • följa och överblicka sambandet mellan en god arbetsmiljö och verksamhetens utveckling
 • kunna söka information och kunna omsätta den i det dagliga arbetsmiljöarbetet

Arbetsmetod: utbildarna varvar föreläsningar med grupparbeten.

Målgrupp: chefer, arbetsledare och skyddsombud.

Förmiddag

 • Arbetsmiljölagstiftning, grundläggande om lagar, regelverk, avtal och föreskrifter
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete, att göra en riskbedömning, att upprätta en handlingsplan
 • Samverkan, ansvar och roller i arbetsmiljöarbetet
 • Arbetsplatsens utformning
 • Fysisk arbetsmiljö

Eftermiddag

 • Organisatorisk och Social Arbetsmiljö
 • Arbetsbelastning och stress
 • Hantera och förebygga kränkande särbehandling och trakasserier
 • Hot och våld, Krisstöd

Kursledare:

Anders Linghede, arbetsmiljöingenjör

Jonas Gustavsson , leg psykolog

Plats: Globenhälsans lokaler på Arenaslingan 11, Globen

Pris: 3 900 kr + moms/person inklusive fika och lunch

Anmälan: Anmäl dig till anders.linghede@globenhalsan.se senast fredagen den 20 september 2024. Maximalt 16 deltagare.

Utbildning som avbokas två veckor före kursstart debiteras ej. Avbokning mellan 1-2 veckor före kursstart debiteras med halv avgift. Avbokning mindre än 7 dagar före kursstart debiteras med hel avgift.

Globenhälsan förbehåller oss rätten att ställa in utbildningen vid för få anmälda. Besked om det ges i början av v.39 2024.