Frukostwebbinarium – Vibrationer 5 september

Vibrationsskador kan innebära att du inte längre kan greppa dina verktyg. Du blir fumlig, fingrarna vitnar, du har en konstant domningskänsla och din nattsömn blir störd. Det finns regler för hur mycket du får exponeras för vibrationer. Reglerna är till för att förebygga samt förhindra ohälsa och olycksfall. 

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om vibrationer gäller för alla verksamheter där någon kan utsättas för vibrationer i arbetet. Föreskrifterna innehåller bland annat krav på undersökningar, riskbedömningar och åtgärder.

Det finns också krav på att anordna medicinska kontroller.

Välkommen till ett digitalt frukostwebbinarium som handlar om just vibrationer.

Datum: torsdagen den 5 september 2024

Plats: Framför datorn/telefonen/digitalt – genom Teams

Tid: kl 08.15-09:00

Medverkan och kostnad: Frukostwebbinariet är kostnadsfritt och öppet endast för Globenhälsans kundföretag.

Föreläsare: Anders Linghede, arbetsmiljöingenjör

Anmälan skickas: anders.linghede@globenhalsan.se

Anmälan: Sista anmälningsdag 29 augusti 2024.