Tele2Arena2010

Frukostwebbinarium – Kvarts – Stendamm i arbetsmiljön 10 oktober

Inandning av stendamm som innehåller kvarts kan leda till lungskador. Bland annat den obotliga sjukdomen silikos. Det finns regler för hur mycket du får exponeras för kvartsdamm. Reglerna är till för att förebygga samt förhindra ohälsa och olycksfall. 

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om kvarts- stendamm i arbetsmiljön gäller för alla verksamheter där någon exponeras för kvartsdamm. Föreskrifterna innehåller bland annat krav på undersökningar, riskbedömningar och åtgärder. Vissa av kraven är förenade med sanktionsavgifter.

Det finns också krav på att anordna medicinska kontroller.

Välkommen till ett digitalt frukostwebbinarium som handlar om just kvarts- stendamm i arbetsmiljön.

Datum: torsdagen den 10 oktober 2024

Plats: Framför datorn/telefonen/digitalt – genom Teams

Tid: kl 08:15-09:00

Medverkan och kostnad: Frukostwebbinariet är kostnadsfritt och öppet endast för Globenhälsans kundföretag.

Föreläsare: Anders Linghede, arbetsmiljöingenjör

Anmälan skickas: anders.linghede@globenhalsan.se

Anmälan: Sista anmälningsdag fredagen den 4 oktober 2024.