Frukostwebbinarium – Arbetsmiljöverkets gamla och nya regelstruktur

Välkommen till ett digitalt frukostwebbinarium torsdagen den 21 mars 2024 som handlar om Arbetsmiljöverkets regler och hur dessa hanteras.

Arbetsmiljöverket är den myndighet som har fått i uppdrag av regeringen att mer i detalj bestämma vad som gäller för arbetsmiljön. Därför ger Arbetsmiljöverket ut föreskrifter som preciserar vad som gäller för arbetsmiljön till exempel för buller, farliga ämnen, ensamarbete och arbetsplatsens utformning.

Arbetsgivaren behöver känna till vilka regler som gäller för arbetsplatsen och också se till att dessa regler följs. Men hur vet man vilka det är? Hur vet man om man följer reglerna? Dessutom ska det ju komma nya regler och en ny regelstruktur?

Datum: torsdagen den 21 mars 2024

Plats: Framför datorn/telefonen/digitalt – genom Teams

Tid: kl 08.15-09:00

Medverkan och kostnad: Frukostwebbinariet är kostnadsfritt och öppet endast för Globenhälsans kundföretag.

Föreläsare: Anders Linghede, arbetsmiljöingenjör

Anmälan skickas: anders.linghede@globenhalsan.se

Anmälan: Sista anmälningsdag 15 mars 2024.