Frukostseminarium om prehab- och rehabprocessen den 5 juni

Behöver du som arbetsgivare öka din kunskap kring vem som gör vad eller öka din kunskap om tidiga signaler på ohälsa/förändring i beteende?

Välkommen till Frukostseminarium där psykolog Anna Passert Smith och Företagssköterska Ann Vallestad tydliggör arbete kring prehab- och rehabprocessen. Vi kommer ge råd om vad arbetsgivaren själv kan göra innan kontakt med Globenhälsan tas och vad som händer efter att kontakt tagits med Globenhälsan.

Arbetsgivaren ansvarar för att initiera rehabilitering/stödinsatser vid tidiga signaler på ohälsa/förändring i beteende, vid sjukanmälan eller sjukskrivning. Helst så tidigt som möjligt för att undvika lång rehab-process och i bästa fall undvika sjukskrivning.

Datum: onsdagen den 5 juni 2024 Plats: Arenaslingan 11, Globen

Digitalt: det går även att delta digitalt via Teams, inbjudan får du strax före på din mail

Tid: kl 08.00-08.45

Möteskostnad: kostnadsfritt för våra kundföretag

Frukostföreläsare: Anna Passert-Smith, leg Psykolog samt Ann Vallestad, företagssköterska

Anmälan: anmälan gör du genom att skicka ett mail till info@globenhalsan.se med ditt namn, vilket företag du kommer ifrån samt om du önskar digital inbjudan eller vill delta på plats. Sista anmälningsdag 3 juni